Romantiken
Realismen

Jonas Gardell, författare från nutiden (2008).Walt Whitman, författare från RealismenAleksander Pusjkin, författare från RomantikenHarriet Beecher Stowe, författare från Realismen

Vill du veta mer? - Länkar

Vill du veta mer...

Länkar

  

Böker

  
  • En värld av författare, 2000 Urban Folkebrant och Ekelunds Förlag AB
       Sidorna: 259 - 305
  • Möt Litteraturen, 1998 Bengt Brodow, Ingrid Nettervik och CWK Gleerups Utbildningscentrum AB
       Sidorna: 112 - 133
  • Respons, Modern kunskap för alla, Re-Ö, 1998 Bertmarks Förlag AB
       Sidorna: 34-34

Läs mer om...

  

Läs mer om personer

  

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:54
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 6 mikrosekunder