Romantiken
Realismen

Victor Hugo, författare från RomantikenMary Shelly, författare från RomantikenHarriet Beecher Stowe, författare från RealismenCharles Dickens, författare från Realismen

Sverige under Romantiken - Litterärt

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:54
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 4 mikrosekunder