Romantiken
Realismen

George Gordon, Lord Byron, författare från RomantikenFjodor Dostojevskij, författare från RealismenVictor Hugo, författare från RomantikenCharles Dickens, författare från Realismen

Sverige under Romantiken - Litterärt

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:54
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 7 mikrosekunder