Romantiken
Realismen

Walt Whitman, författare från RealismenCharles Dickens, författare från RealismenLeo Tolstoj, författare från RealismenJonas Gardell, författare från nutiden (2008).

Sverige under Romantiken - Litterärt

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:54
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 4 mikrosekunder