Romantiken
Realismen

Mary Shelly, författare från RomantikenJonas Gardell, författare från nutiden (2008).Harriet Beecher Stowe, författare från RealismenEmile Zola, författare från Romantiken

Sverige under Romantiken - Litterärt

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:54
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 4 mikrosekunder