Romantiken
Realismen

Charles Dickens, författare från RealismenFjodor Dostojevskij, författare från RealismenAleksander Pusjkin, författare från RomantikenGeorge Gordon, Lord Byron, författare från Romantiken

Om - Samhällsbilden

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:54
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 1 mikrosekunder