Romantiken
Realismen

Walt Whitman, författare från RealismenCharles Dickens, författare från RealismenEmile Zola, författare från RomantikenVictor Hugo, författare från Romantiken

Om - Samhällsbilden

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:54
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 1 mikrosekunder