Romantiken
Realismen

Emile Zola, författare från RomantikenCharles Dickens, författare från RealismenJonas Gardell, författare från nutiden (2008).Mary Shelly, författare från Romantiken

Om - Samhällsbilden

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:54
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 2 mikrosekunder