Romantiken
Realismen

Walt Whitman, författare från RealismenAleksander Pusjkin, författare från RomantikenErik Johan Stagnelius, författare från romantikenEmile Zola, författare från Romantiken

Om - Romantiken

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:54
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 1 mikrosekunder