Romantiken
Realismen

Charles Dickens, författare från RealismenVictor Hugo, författare från RomantikenGeorge Gordon, Lord Byron, författare från RomantikenJonas Gardell, författare från nutiden (2008).

Om - Romantiken

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:54
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 1 mikrosekunder