Romantiken
Realismen

Emile Zola, författare från RomantikenHarriet Beecher Stowe, författare från RealismenCharles Dickens, författare från RealismenAleksander Pusjkin, författare från Romantiken

I Europa - Frankrike

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:54
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 3 mikrosekunder