Romantiken
Realismen

Harriet Beecher Stowe, författare från RealismenWalt Whitman, författare från RealismenLeo Tolstoj, författare från RealismenErik Johan Stagnelius, författare från romantiken

I Europa - Frankrike

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:54
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 13 mikrosekunder