Romantiken
Realismen

Erik Johan Stagnelius, författare från romantikenEmile Zola, författare från RomantikenAleksander Pusjkin, författare från RomantikenJonas Gardell, författare från nutiden (2008).

Om - Romantiken

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:54
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 61 mikrosekunder