Romantiken
Realismen

Harriet Beecher Stowe, författare från RealismenMary Shelly, författare från RomantikenCharles Dickens, författare från RealismenWalt Whitman, författare från Realismen

Om - Romantiken

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:54
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 1 mikrosekunder