Romantiken
Realismen

Harriet Beecher Stowe, författare från RealismenVictor Hugo, författare från RomantikenFjodor Dostojevskij, författare från RealismenMary Shelly, författare från Romantiken

Vill du veta mer? - Källor

Vill du veta mer...

Länkar

  

Böker

  
  • En värld av författare, 2000 Urban Folkebrant och Ekelunds Förlag AB
       Sidorna: 307 - 377
  • Möt Litteraturen, 1998 Bengt Brodow, Ingrid Nettervik och CWK Gleerups Utbildningscentrum AB
       Sidorna: 134 - 199

Läs mer om...

  

Läs mer om personer

  

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:53
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 4 mikrosekunder