Romantiken
Realismen

Victor Hugo, författare från RomantikenMary Shelly, författare från RomantikenGeorge Gordon, Lord Byron, författare från RomantikenJonas Gardell, författare från nutiden (2008).

Sverige under Realismen - Litterärt

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:53
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 3 mikrosekunder