Romantiken
Realismen

Walt Whitman, författare från RealismenLeo Tolstoj, författare från RealismenEmile Zola, författare från RomantikenGeorge Gordon, Lord Byron, författare från Romantiken

Sverige under Realismen - Litterärt

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:53
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 5 mikrosekunder