Romantiken
Realismen

Charles Dickens, författare från RealismenLeo Tolstoj, författare från RealismenGeorge Gordon, Lord Byron, författare från RomantikenErik Johan Stagnelius, författare från romantiken

Sverige under Realismen - Litterärt

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:53
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 4 mikrosekunder