Romantiken
Realismen

Leo Tolstoj, författare från RealismenCharles Dickens, författare från RealismenGeorge Gordon, Lord Byron, författare från RomantikenWalt Whitman, författare från Realismen

Om - Samhällsbilden

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:53
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 91 mikrosekunder