Romantiken
Realismen

Mary Shelly, författare från RomantikenWalt Whitman, författare från RealismenJonas Gardell, författare från nutiden (2008).Erik Johan Stagnelius, författare från romantiken

Om - Samhällsbilden

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:53
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 16 mikrosekunder