Romantiken
Realismen

Walt Whitman, författare från RealismenErik Johan Stagnelius, författare från romantikenHarriet Beecher Stowe, författare från RealismenJonas Gardell, författare från nutiden (2008).

Om - Samhällsbilden

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:53
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 1 mikrosekunder