Romantiken
Realismen

Mary Shelly, författare från RomantikenHarriet Beecher Stowe, författare från RealismenGeorge Gordon, Lord Byron, författare från RomantikenFjodor Dostojevskij, författare från Realismen

Om - Realismen

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:53
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 2 mikrosekunder