Romantiken
Realismen

Charles Dickens, författare från RealismenErik Johan Stagnelius, författare från romantikenJonas Gardell, författare från nutiden (2008).Aleksander Pusjkin, författare från Romantiken

Om - Naturalismen

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:53
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 1 mikrosekunder