Romantiken
Realismen

George Gordon, Lord Byron, författare från RomantikenMary Shelly, författare från RomantikenJonas Gardell, författare från nutiden (2008).Erik Johan Stagnelius, författare från romantiken

Om - Naturalismen

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:53
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 1 mikrosekunder