Romantiken
Realismen

Victor Hugo, författare från RomantikenWalt Whitman, författare från RealismenHarriet Beecher Stowe, författare från RealismenLeo Tolstoj, författare från Realismen

Om - De viktiga punkterna

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:53
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 2 mikrosekunder