Romantiken
Realismen

Emile Zola, författare från RomantikenFjodor Dostojevskij, författare från RealismenAleksander Pusjkin, författare från RomantikenErik Johan Stagnelius, författare från romantiken

Om - De viktiga punkterna

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:53
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 8 mikrosekunder