Romantiken
Realismen

Victor Hugo, författare från RomantikenWalt Whitman, författare från RealismenCharles Dickens, författare från RealismenErik Johan Stagnelius, författare från romantiken

Om - Realismen

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:53
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 2 mikrosekunder