Romantiken
Realismen

Charles Dickens, författare från RealismenGeorge Gordon, Lord Byron, författare från RomantikenMary Shelly, författare från RomantikenEmile Zola, författare från Romantiken

I Europa - Frankrike

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:53
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 6 mikrosekunder