Romantiken
Realismen

Emile Zola, författare från RomantikenFjodor Dostojevskij, författare från RealismenLeo Tolstoj, författare från RealismenJonas Gardell, författare från nutiden (2008).

I Europa - Frankrike

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:53
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 6 mikrosekunder