Romantiken
Realismen

Emile Zola, författare från RomantikenCharles Dickens, författare från RealismenErik Johan Stagnelius, författare från romantikenLeo Tolstoj, författare från Realismen

I Europa - Frankrike

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:53
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 3 mikrosekunder