Romantiken
Realismen

Harriet Beecher Stowe, författare från RealismenCharles Dickens, författare från RealismenAleksander Pusjkin, författare från RomantikenErik Johan Stagnelius, författare från romantiken

Om - Realismen

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:53
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 3 mikrosekunder