Romantiken
Realismen

Leo Tolstoj, författare från RealismenFjodor Dostojevskij, författare från RealismenMary Shelly, författare från RomantikenAleksander Pusjkin, författare från Romantiken

Om - Realismen

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:53
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 3 mikrosekunder