Romantiken
Realismen

Walt Whitman, författare från RealismenGeorge Gordon, Lord Byron, författare från RomantikenEmile Zola, författare från RomantikenHarriet Beecher Stowe, författare från Realismen

Om de olika epokerna - Romantiken

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:53
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 26 mikrosekunder