Romantiken
Realismen

Charles Dickens, författare från RealismenErik Johan Stagnelius, författare från romantikenJonas Gardell, författare från nutiden (2008).Harriet Beecher Stowe, författare från Realismen

Om de olika epokerna - Romantiken

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:53
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 1 mikrosekunder