Romantiken
Realismen

George Gordon, Lord Byron, författare från RomantikenCharles Dickens, författare från RealismenEmile Zola, författare från RomantikenFjodor Dostojevskij, författare från Realismen

Om de olika epokerna - Realismen

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:53
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 2 mikrosekunder