Romantiken
Realismen

Mary Shelly, författare från RomantikenEmile Zola, författare från RomantikenWalt Whitman, författare från RealismenErik Johan Stagnelius, författare från romantiken

Om de olika epokerna - Realismen

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:53
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 1 mikrosekunder