Romantiken
Realismen

Victor Hugo, författare från RomantikenAleksander Pusjkin, författare från RomantikenErik Johan Stagnelius, författare från romantikenCharles Dickens, författare från Realismen

Om de olika epokerna - Realismen

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:53
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 3 mikrosekunder