Romantiken
Realismen

Emile Zola, författare från RomantikenErik Johan Stagnelius, författare från romantikenMary Shelly, författare från RomantikenAleksander Pusjkin, författare från Romantiken

Om de olika epokerna - Jämförelse

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:53
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 3 mikrosekunder