Romantiken
Realismen

George Gordon, Lord Byron, författare från RomantikenHarriet Beecher Stowe, författare från RealismenWalt Whitman, författare från RealismenFjodor Dostojevskij, författare från Realismen

Om de olika epokerna - Jämförelse

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:53
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 2 mikrosekunder