Romantiken
Realismen

Leo Tolstoj, författare från RealismenAleksander Pusjkin, författare från RomantikenErik Johan Stagnelius, författare från romantikenCharles Dickens, författare från Realismen

Om de olika epokerna - Jämförelse

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:53
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 1 mikrosekunder