Romantiken
Realismen

George Gordon, Lord Byron, författare från RomantikenErik Johan Stagnelius, författare från romantikenCharles Dickens, författare från RealismenEmile Zola, författare från Romantiken

Om de olika epokerna - Jämförelse

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:53
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 2 mikrosekunder