Romantiken
Realismen

Victor Hugo, författare från RomantikenAleksander Pusjkin, författare från RomantikenEmile Zola, författare från RomantikenJonas Gardell, författare från nutiden (2008).

Om de olika epokerna - Romantiken

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:53
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 1 mikrosekunder