Romantiken
Realismen

Erik Johan Stagnelius, författare från romantikenFjodor Dostojevskij, författare från RealismenCharles Dickens, författare från RealismenHarriet Beecher Stowe, författare från Realismen

Om de olika epokerna - Romantiken

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:53
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 16 mikrosekunder