Romantiken
Realismen

Leo Tolstoj, författare från RealismenErik Johan Stagnelius, författare från romantikenGeorge Gordon, Lord Byron, författare från RomantikenFjodor Dostojevskij, författare från Realismen

Om de olika epokerna - Romantiken

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:53
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 2 mikrosekunder