Romantiken
Realismen

Erik Johan Stagnelius, författare från romantikenCharles Dickens, författare från RealismenGeorge Gordon, Lord Byron, författare från RomantikenLeo Tolstoj, författare från Realismen

Jämförelse mellan författare -

Det verkar vara något fel på sidan!

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:53
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 5 mikrosekunder