Romantiken
Realismen

Erik Johan Stagnelius, författare från romantikenVictor Hugo, författare från RomantikenEmile Zola, författare från RomantikenMary Shelly, författare från Romantiken

Jämförelse mellan författare -

Det verkar vara något fel på sidan!

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:53
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 7 mikrosekunder