Romantiken
Realismen

George Gordon, Lord Byron, författare från RomantikenCharles Dickens, författare från RealismenErik Johan Stagnelius, författare från romantikenHarriet Beecher Stowe, författare från Realismen

Om de olika epokerna - Romantiken

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:53
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 5 mikrosekunder