Romantiken
Realismen

Mary Shelly, författare från RomantikenEmile Zola, författare från RomantikenErik Johan Stagnelius, författare från romantikenAleksander Pusjkin, författare från Romantiken

Om de olika epokerna - Romantiken

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:53
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 20 mikrosekunder