Romantiken
Realismen

Walt Whitman, författare från RealismenLeo Tolstoj, författare från RealismenAleksander Pusjkin, författare från RomantikenErik Johan Stagnelius, författare från romantiken

Om de olika epokerna - Romantiken

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:53
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 27 mikrosekunder