Romantiken
Realismen

Victor Hugo, författare från RomantikenCharles Dickens, författare från RealismenFjodor Dostojevskij, författare från RealismenErik Johan Stagnelius, författare från romantiken

Källor - Övriga länkar

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:53
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 3 mikrosekunder