Romantiken
Realismen

Harriet Beecher Stowe, författare från RealismenWalt Whitman, författare från RealismenMary Shelly, författare från RomantikenVictor Hugo, författare från Romantiken

Källor - Övriga länkar

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:53
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 2 mikrosekunder