Romantiken
Realismen

Erik Johan Stagnelius, författare från romantikenMary Shelly, författare från RomantikenAleksander Pusjkin, författare från RomantikenFjodor Dostojevskij, författare från Realismen

Källor - Övriga länkar

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:53
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 1 mikrosekunder