Romantiken
Realismen

Mary Shelly, författare från RomantikenAleksander Pusjkin, författare från RomantikenVictor Hugo, författare från RomantikenEmile Zola, författare från Romantiken

Källor - Notförteckning

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:53
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 26 mikrosekunder