Romantiken
Realismen

George Gordon, Lord Byron, författare från RomantikenMary Shelly, författare från RomantikenEmile Zola, författare från RomantikenJonas Gardell, författare från nutiden (2008).

Källor - Notförteckning

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:53
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 1 mikrosekunder