Romantiken
Realismen

Walt Whitman, författare från RealismenEmile Zola, författare från RomantikenMary Shelly, författare från RomantikenErik Johan Stagnelius, författare från romantiken

Källor - Notförteckning

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:53
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 2 mikrosekunder