Romantiken
Realismen

George Gordon, Lord Byron, författare från RomantikenVictor Hugo, författare från RomantikenEmile Zola, författare från RomantikenErik Johan Stagnelius, författare från romantiken

Källor - Notförteckning

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:53
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 1 mikrosekunder