Romantiken
Realismen

Victor Hugo, författare från RomantikenMary Shelly, författare från RomantikenWalt Whitman, författare från RealismenCharles Dickens, författare från Realismen

Källor - Källförteckning

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:53
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 3 mikrosekunder