Romantiken
Realismen

Victor Hugo, författare från RomantikenErik Johan Stagnelius, författare från romantikenEmile Zola, författare från RomantikenFjodor Dostojevskij, författare från Realismen

Källor - Källförteckning

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:53
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 26 mikrosekunder