Romantiken
Realismen

Mary Shelly, författare från RomantikenGeorge Gordon, Lord Byron, författare från RomantikenEmile Zola, författare från RomantikenVictor Hugo, författare från Romantiken

Källor - Källförteckning

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:53
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 1 mikrosekunder