Romantiken
Realismen

Jonas Gardell, författare från nutiden (2008).George Gordon, Lord Byron, författare från RomantikenCharles Dickens, författare från RealismenErik Johan Stagnelius, författare från romantiken

Källor - Källförteckning

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:53
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 2 mikrosekunder