Romantiken
Realismen

Walt Whitman, författare från RealismenCharles Dickens, författare från RealismenEmile Zola, författare från RomantikenGeorge Gordon, Lord Byron, författare från Romantiken

Källor - Bildförteckning

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:53
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 3 mikrosekunder