Romantiken
Realismen

George Gordon, Lord Byron, författare från RomantikenEmile Zola, författare från RomantikenJonas Gardell, författare från nutiden (2008).Leo Tolstoj, författare från Realismen

Källor - Bildförteckning

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:53
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 138 mikrosekunder