Romantiken
Realismen

Fjodor Dostojevskij, författare från RealismenErik Johan Stagnelius, författare från romantikenEmile Zola, författare från RomantikenCharles Dickens, författare från Realismen

Källor - Bildförteckning

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:53
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 1 mikrosekunder