Romantiken
Realismen

Erik Johan Stagnelius, författare från romantikenJonas Gardell, författare från nutiden (2008).George Gordon, Lord Byron, författare från RomantikenMary Shelly, författare från Romantiken

Källor - Bildförteckning

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:53
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 2 mikrosekunder