Romantiken
Realismen

Erik Johan Stagnelius, författare från romantikenEmile Zola, författare från RomantikenLeo Tolstoj, författare från RealismenHarriet Beecher Stowe, författare från Realismen

Källor - Bildförteckning

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:53
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 2 mikrosekunder