Romantiken
Realismen

Harriet Beecher Stowe, författare från RealismenFjodor Dostojevskij, författare från RealismenGeorge Gordon, Lord Byron, författare från RomantikenEmile Zola, författare från Romantiken

Källor - Källförteckning

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:53
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 23 mikrosekunder