Romantiken
Realismen

Harriet Beecher Stowe, författare från RealismenMary Shelly, författare från RomantikenFjodor Dostojevskij, författare från RealismenVictor Hugo, författare från Romantiken

Källor - Källförteckning

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:53
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 4 mikrosekunder