Romantiken
Realismen

Mary Shelly, författare från RomantikenHarriet Beecher Stowe, författare från RealismenAleksander Pusjkin, författare från RomantikenLeo Tolstoj, författare från Realismen

Källor - Källförteckning

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:53
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 6 mikrosekunder