Romantiken
Realismen

Fjodor Dostojevskij, författare från RealismenMary Shelly, författare från RomantikenHarriet Beecher Stowe, författare från RealismenAleksander Pusjkin, författare från Romantiken

Källor - Källförteckning

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:53
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 493 mikrosekunder