Romantiken
Realismen

Charles Dickens, författare från RealismenLeo Tolstoj, författare från RealismenErik Johan Stagnelius, författare från romantikenAleksander Pusjkin, författare från Romantiken

Källor - Källförteckning

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:53
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 38 mikrosekunder