Romantiken
Realismen

Harriet Beecher Stowe, författare från RealismenJonas Gardell, författare från nutiden (2008).Charles Dickens, författare från RealismenVictor Hugo, författare från Romantiken

Hem - Välkommen

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:52
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 2 mikrosekunder