Romantiken
Realismen

Charles Dickens, författare från RealismenMary Shelly, författare från RomantikenFjodor Dostojevskij, författare från RealismenJonas Gardell, författare från nutiden (2008).

Hem - Kontakt information

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:52
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 2 mikrosekunder