Romantiken
Realismen

Charles Dickens, författare från RealismenWalt Whitman, författare från RealismenVictor Hugo, författare från RomantikenLeo Tolstoj, författare från Realismen

Olika författare - Storbritannien

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:52
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 3 mikrosekunder