Romantiken
Realismen

Erik Johan Stagnelius, författare från romantikenMary Shelly, författare från RomantikenEmile Zola, författare från RomantikenGeorge Gordon, Lord Byron, författare från Romantiken

Olika författare - Ryssland

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:52
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 2 mikrosekunder