Romantiken
Realismen

Harriet Beecher Stowe, författare från RealismenWalt Whitman, författare från RealismenJonas Gardell, författare från nutiden (2008).Leo Tolstoj, författare från Realismen

Olika författare - Ryssland

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:52
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 1 mikrosekunder