Romantiken
Realismen

Harriet Beecher Stowe, författare från RealismenWalt Whitman, författare från RealismenErik Johan Stagnelius, författare från romantikenAleksander Pusjkin, författare från Romantiken

Olika författare - Ryssland

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:52
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 3 mikrosekunder