Romantiken
Realismen

George Gordon, Lord Byron, författare från RomantikenAleksander Pusjkin, författare från RomantikenLeo Tolstoj, författare från RealismenJonas Gardell, författare från nutiden (2008).

Olika författare - Frankrike

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:52
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 1 mikrosekunder