Romantiken
Realismen

Jonas Gardell, författare från nutiden (2008).George Gordon, Lord Byron, författare från RomantikenMary Shelly, författare från RomantikenLeo Tolstoj, författare från Realismen

Olika författare - Frankrike

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:52
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 2 mikrosekunder