Romantiken
Realismen

Charles Dickens, författare från RealismenAleksander Pusjkin, författare från RomantikenJonas Gardell, författare från nutiden (2008).Harriet Beecher Stowe, författare från Realismen

Olika författare - Frankrike

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:52
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 10 mikrosekunder