Romantiken
Realismen

George Gordon, Lord Byron, författare från RomantikenMary Shelly, författare från RomantikenHarriet Beecher Stowe, författare från RealismenLeo Tolstoj, författare från Realismen

Olika författare - Författare

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:52
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 3 mikrosekunder