Romantiken
Realismen

Walt Whitman, författare från RealismenErik Johan Stagnelius, författare från romantikenAleksander Pusjkin, författare från RomantikenGeorge Gordon, Lord Byron, författare från Romantiken

Olika författare - Författare

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:52
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 1 mikrosekunder