Romantiken
Realismen

Erik Johan Stagnelius, författare från romantikenWalt Whitman, författare från RealismenGeorge Gordon, Lord Byron, författare från RomantikenHarriet Beecher Stowe, författare från Realismen

Olika författare - Författare

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:52
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 2 mikrosekunder