Romantiken
Realismen

Mary Shelly, författare från RomantikenJonas Gardell, författare från nutiden (2008).Leo Tolstoj, författare från RealismenWalt Whitman, författare från Realismen

Olika författare - Författare

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:52
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 2 mikrosekunder