Romantiken
Realismen

Erik Johan Stagnelius, författare från romantikenJonas Gardell, författare från nutiden (2008).Charles Dickens, författare från RealismenFjodor Dostojevskij, författare från Realismen

Olika författare - Författare

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:52
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 6 mikrosekunder