Romantiken
Realismen

Charles Dickens, författare från RealismenEmile Zola, författare från RomantikenWalt Whitman, författare från RealismenLeo Tolstoj, författare från Realismen

Olika författare - Tyskland

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:52
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 1 mikrosekunder