Romantiken
Realismen

Mary Shelly, författare från RomantikenVictor Hugo, författare från RomantikenJonas Gardell, författare från nutiden (2008).Charles Dickens, författare från Realismen

Olika författare - Storbritannien

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:52
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 1 mikrosekunder