Romantiken
Realismen

Jonas Gardell, författare från nutiden (2008).Erik Johan Stagnelius, författare från romantikenAleksander Pusjkin, författare från RomantikenLeo Tolstoj, författare från Realismen

Olika författare - Storbritannien

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:52
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 2 mikrosekunder