Romantiken
Realismen

Mary Shelly, författare från RomantikenFjodor Dostojevskij, författare från RealismenJonas Gardell, författare från nutiden (2008).Walt Whitman, författare från Realismen

Olika författare - Ryssland

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:52
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 2 mikrosekunder