Romantiken
Realismen

Jonas Gardell, författare från nutiden (2008).Erik Johan Stagnelius, författare från romantikenHarriet Beecher Stowe, författare från RealismenMary Shelly, författare från Romantiken

Olika författare - Ryssland

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:52
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 1 mikrosekunder