Romantiken
Realismen

Walt Whitman, författare från RealismenMary Shelly, författare från RomantikenLeo Tolstoj, författare från RealismenErik Johan Stagnelius, författare från romantiken

Olika författare - Ryssland

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:52
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 1 mikrosekunder