Romantiken
Realismen

Charles Dickens, författare från RealismenLeo Tolstoj, författare från RealismenVictor Hugo, författare från RomantikenMary Shelly, författare från Romantiken

Olika författare - Frankrike

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:52
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 1 mikrosekunder