Romantiken
Realismen

Leo Tolstoj, författare från RealismenErik Johan Stagnelius, författare från romantikenWalt Whitman, författare från RealismenVictor Hugo, författare från Romantiken

Olika författare - Frankrike

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:52
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 34 mikrosekunder