Romantiken
Realismen

Charles Dickens, författare från RealismenErik Johan Stagnelius, författare från romantikenJonas Gardell, författare från nutiden (2008).George Gordon, Lord Byron, författare från Romantiken

Olika författare - Författare

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:52
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 2 mikrosekunder