Romantiken
Realismen

Leo Tolstoj, författare från RealismenEmile Zola, författare från RomantikenHarriet Beecher Stowe, författare från RealismenJonas Gardell, författare från nutiden (2008).

Olika författare - Amerika

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:52
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 1 mikrosekunder