Romantiken
Realismen

Erik Johan Stagnelius, författare från romantikenGeorge Gordon, Lord Byron, författare från RomantikenFjodor Dostojevskij, författare från RealismenAleksander Pusjkin, författare från Romantiken

Olika författare - Författare

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:52
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 2 mikrosekunder