Romantiken
Realismen

Mary Shelly, författare från RomantikenCharles Dickens, författare från RealismenFjodor Dostojevskij, författare från RealismenGeorge Gordon, Lord Byron, författare från Romantiken

Olika författare - Författare

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:52
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 1 mikrosekunder