Romantiken
Realismen

Mary Shelly, författare från RomantikenAleksander Pusjkin, författare från RomantikenLeo Tolstoj, författare från RealismenJonas Gardell, författare från nutiden (2008).

Olika författare - Författare

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:52
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 64 mikrosekunder