Romantiken
Realismen

Erik Johan Stagnelius, författare från romantikenFjodor Dostojevskij, författare från RealismenMary Shelly, författare från RomantikenJonas Gardell, författare från nutiden (2008).

Visar bild: Construction

Laddnings tid: 2 mikrosekunder