Romantiken
Realismen

Emile Zola, författare från RomantikenHarriet Beecher Stowe, författare från RealismenGeorge Gordon, Lord Byron, författare från RomantikenJonas Gardell, författare från nutiden (2008).

Visar bild: Construction

Laddnings tid: 3 mikrosekunder