Romantiken
Realismen

George Gordon, Lord Byron, författare från RomantikenErik Johan Stagnelius, författare från romantikenLeo Tolstoj, författare från RealismenHarriet Beecher Stowe, författare från Realismen

Visar bild: Nacken

Laddnings tid: 1 mikrosekunder