Romantiken
Realismen

Jonas Gardell, författare från nutiden (2008).Charles Dickens, författare från RealismenErik Johan Stagnelius, författare från romantikenVictor Hugo, författare från Romantiken

Visar bild: Love

Laddnings tid: 2 mikrosekunder