Romantiken
Realismen

Walt Whitman, författare från RealismenGeorge Gordon, Lord Byron, författare från RomantikenJonas Gardell, författare från nutiden (2008).Erik Johan Stagnelius, författare från romantiken

Visar bild: Bg

Laddnings tid: 3 mikrosekunder