Romantiken
Realismen

Charles Dickens, författare från RealismenGeorge Gordon, Lord Byron, författare från RomantikenLeo Tolstoj, författare från RealismenAleksander Pusjkin, författare från Romantiken

Visar bild: Oliver Twist

Laddnings tid: 1 mikrosekunder