Romantiken
Realismen

Erik Johan Stagnelius, författare från romantikenCharles Dickens, författare från RealismenAleksander Pusjkin, författare från RomantikenJonas Gardell, författare från nutiden (2008).

Visar bild:

Laddnings tid: 4 mikrosekunder