Romantiken
Realismen

Harriet Beecher Stowe, författare från RealismenCharles Dickens, författare från RealismenMary Shelly, författare från RomantikenGeorge Gordon, Lord Byron, författare från Romantiken

Visar bild: Victor Hugo

Laddnings tid: 13 mikrosekunder