Romantiken
Realismen

Erik Johan Stagnelius, författare från romantikenJonas Gardell, författare från nutiden (2008).George Gordon, Lord Byron, författare från RomantikenMary Shelly, författare från Romantiken

Visar bild: Victor Hugo

Laddnings tid: 3 mikrosekunder