Romantiken
Realismen

Mary Shelly, författare från RomantikenFjodor Dostojevskij, författare från RealismenErik Johan Stagnelius, författare från romantikenJonas Gardell, författare från nutiden (2008).

Visar bild: Victor Hugo

Laddnings tid: 3 mikrosekunder